Projekta mērķis:

Projekta “Ogres un Salaspils jauniešiem” mērķis ir veicināt Rīgas (Salaspils novada) un Vidzemes reģionu (Ogres  novada) jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā, veidojot atbalstošu jauniešu kopienu, izzinot labbūtības, uzticēšanās, personīgās robežu tēmas, kopīgi pavadot laiku ārpus telpām.

Projekta ietvaros plānotas 7 aktivitātes: 3 āra aktivitātes plānotas Salaspils novadā, 3 āra aktivitātes plānotas Ogres novadā, kā arī plānota 1 kopīga aktivitāte- jauniešu iniciēts pasākums projekta noslēgumā.

Projekta centrālā tēma, kura caurvīs visas projekta aktivitātes ir Labbūtība. Caur dažādām āra aktivitātēm jaunieši  iepazīsies ar tēmām, kas ļaus izprast - kas ir labbūtība.

Projektu realizē: Biedrība "Mellene"

Projekta īstenošanas periods: 1.06.-30.09.2024.

Projekta konkursa organizētājs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Ja ir kādi jautājumi- var zvanīt  vai rakstīt whatsappā Laurai Riekstiņai projektu vadītājai, tel. 29875368.   

Pasākums tiek realizēts biedrības “Mellene” rīkotajā un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansētā projekta “Jaunietim būt” Projekta Nr VP2022/1-15  ietvaros. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.  

Ogres novadā dzīvojošiem jauniešiem

☘️ 19.jūnijs- pārgājiens Ogres Zilajos kalnos

☘️ 1. un 2.jūlijs-  2 dienu pasākums ar nakšņošanu teltīs "Labi būt"

☘️ Augustā- datums tiks precizēts 1 dienas pasākumam (provizoriski vienā no datumiem; 26.-30.augusts)

Salaspils novadā dzīvojošiem jauniešiem

☘️5.jūlijs-pasākums  ar laivošanu- 14 vietas

☘️9.jūlijs-  pasākums ar braucienu uz Doles salu

☘️14.un 15.augusts- 2 dienu pasākums ar nakšņošanu teltīs "Labi būt"

Pieteikšanās projekta aktivitātēm

Aicinām jauniešus no 13-25 gadu vecumam pieteikties projekta aktivitātēm

Pieteikšanās šeit

Kopīgs noslēguma pasākums

Projekta noslēguma pasākums tiek plānots septembrī, apvienojot abu novadu jauniešus. Šis pasākums plānots kā jauniešu pašu organizēts un iniciēts pasākums.