Biedrība "Mellene" realizē projektu “Ja vari- tad dari! Ja dari- tad vari!” , Projekta Nr. 2023.LV/NVOF/MIC/030/09

Projekta tiešie mērķi ir:
- biedrības kapacitātes un ilgtspējīgas attīstības stiprināšana;
- komunikācijas stiprināšana;
- NVO un nometņu organizatoru sadarbību un partnerību tīklu palielināšana;
- NVO, kuros darbojas jaunatnes darbinieki un bērnu nometņu organizatori, interešu aizstāvība.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Projekta īstenošanas periods: 1.01.-30.05.2023.

Vairāk par projektu šeit

Biedrība "Mellene" realizē Solidaritātes korpusa projektu "Piedzīvo mieru"

Projekts tiek realizēts biedrības “Mellene” rīkotajā un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansētā projekta “Piedzīvo mieru” konkursā.

Projekta Nr. 2022-3-LV02-ESC30-SOL-000096794.


Par projektu

Informācija tiks publicēta šeit, mājaslapā, kā arī Facebook un Instagram platformās:
https://www.facebook.com/NometneMellene
https://www.instagram.com/piedzivo_mieru/
https://www.instagram.com/nometnemellene 

Jaunietis jaunietim

Projekts ir 5 aktīvu jauniešu koprade.

Projekta komandas mērķis: sniegt atbalstu jauniešiem mentālās un fiziskās veselības uzlabošanai. Radot drošu vidi un daloties ar savu pieredzi un zināšanās, jauniešiem būs iespēja apgūt dažādu pašpalīdzības rīkus un kvalitāti pavadīt laiku ar citiem vienaudžiem.

Biedrība "Mellene" realizē projektu "Jaunietim būt", Projekta Nr.  VP2022/1-15

Projekta mērķis:

Projekta “Būt jaunietim” mērķis ir veicināt Ogres novada pašvaldības jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā un sekmēt to aktīvo pilsonisko līdzdalību, nodrošinot drošu, neformālu vidi, mentoru, kouču un vienaudžu atbalstu, paplašinot jauniešu redzesloku, veicinot veselīgu pašvērtējumu, apgūstot stresa menedžmenta un emociju pārvaldīšanas tehnikas, veicinot vēlmi uzņemties iniciatīvu, dodot iespēju realizēt savas idejas, izprotot un sajūtot savu piederību sabiedrībā. 

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Projekta īstenošanas periods: 1.06.-30.11.2022.

Lasīt vairāk

Projekts "Jauniešu līderība" Projekta Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/036 

Projekta mērķis - Biedrība “Mellene”  2022. gadā veicinās  pilsonisko līdzdalību un sociālo atbildību kopienā, veicinot brīvprātīgā darba kustības popularizēšanu Salaspils un Ogres novados, apmācot  15 jauniešus  līderības prasmēs un organizējot 2 iniciatīvas projektus, kuros tiks iesaistītas dažādas sociālās grupas. Kopumā projekta laikā tiks iesaistīti 55 dalībnieki. Visu projekta laiku 15 jaunieši saņems regulāru mentoru atbalstu.

Plānotie pasākumi ir:

Projekta mērķauditorija:

  • netiešā mērķauditorija. Sadarbības NVO- 2 biedrības.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta īstenošanas periods: 1.02.-30.06.2022.

Lasīt vairāk

DIENAS NOMETNE Esi drošs (27.06.-1.07.2022.)

DIENAS NOMETNE Esi drošs (27.06.-1.07.)

Organizēta sadarbībā ar   Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta līdzfinansējumu. Nometni kopumā apmeklējuši 69 bērni.

Nometnes tēmas - viss par un ap drošību:
☘️1.medicīniskā palīdzība;
☘️drošība uz ceļa;
☘️emocionālā drošība;
☘️drošība internetā
Nometnes bonuss - iespēja nokārtot Velosipēdista tiesības (no 9 gadu vecuma)

Visas nometnes laikā:
☘️jautrās stafetes;
☘️radošās nodarbības;
☘️sadarbības un komunikācijas spēles;
☘️ūdensprieki.

R.A.D.I 2022 "Kopā spēks"

2022. gada jūlijā 17 Ogres novada ģimenes piedalījās biedrības “Mellene” projektā “Kopā spēks”, kas tika īstenots sadarbībā ar Ogres novada Sociālo dienestu. Projekta pasākumus bija iespējams realizēt, pateicoties Ogres novada pašvaldības finansējumam projektu konkursa “R.A.D.I. Ogres novadam” ietvaros.

Projektā realizētās aktivitātes:

☘️ Tika noorganizēti 2 ģimeņu saliedēšanas pasākumi (2 laivu braucieni, kā arī komandas saliedēšanas, radošas, sportiskas aktivitātes, izglītojošas aktivitātes u.c.) projekta dalībniekiem – Ogres novada Sociālā dienesta Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem redzeslokā esošām ģimenēm (ģimenes, kur aug bērni ar emocionālām, mācību, uzvedības problēmām, bērni, kas cietuši no vardarbības u.c.).

☘️ Pasākumos piedalījās 17 ģimenes ar bērniem (kopā 50 cilvēki)

"Radām Latviju" Lielbritānijā 2022

Projekts “Radām Latviju!”  mērķis bija saglabāt diasporas bērnu Lielbritānijā saikni ar Latviju un stiprināt bērnu nacionālo identitāti.

Nometnē piedalījās 16 dalībnieki no Lielbritānijas un Latvijas vecumā no 8 līdz 12 gadiem un tā norisinājās  no 30. maija līdz 5. jūnijam Lielbritānijā. 

Nometnes laikā tās dalībnieki iepazina Latviešu valodu, vēsturi un kultūru, gūstot iedvesmu radošajiem darbiem, kuri tika apkopoti digitālā radošo darbu izstādē www.radamlatviju.lv .

Projekts tika īstenots sadarbībā ar Latviešu biedrību asociācijas Apvienotajā Karalistē (LCAitUK) partneriem Latvijā - biedrību “Jaunatnes līderu koalīcija” un biedrību “Mellene”.

Pasākumu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Informācija sagatavota projekta “Radām Latviju!” (Līguma identifikācijas numurs: 2022.LV/SP/4/5) ietvaros.