Biedrība "Mellene"
Valdes priekšsēdētāja: Anita Hanzena
Valdes locekles: Margarita Sokolova, Laura Riekstiņa, Laura Prusakova

Reģ. Nr. 40008305352
Jur. adrese: Dienvidu iela 9 - 20, Salaspils, Salaspils novads, Latvija

Kontaktinformācija par nometnēm: +37125636419 (Anita nometnes vadītāja. valdes priekšsēdētāja)
Par pārgājieniem vai bērnu ballītēm/ saliedējošiem pasākumiem: Laura tel +37129875368.

Dienas nometņu atrašanās vieta: Salaspils mellenes, Priežavotu aleja 58, Bajāri, Salaspils novads


Sazinies ar mums/ Biedru pieteikums

Kustības dabā ir labākais ko sniegt saviem bērniem

Biedrības Mellene mērķi ir:

  • Veicināt pilsoniskās sabiedrības un demokrātisko vērtību nostiprināšanu ģimenēs Latvijā;
  • Pašizaugsmes un apzinātas domāšanas veicināšana, dzīves kvalitātes uzlabošana, sabiedrības izglītošana;
  • Popularizēt un veicināt fiziskās, morālās un garīgās veselības uzlabošanu;
  • Popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, lai veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu  bērnu, jauniešu un ģimeņu vidū;
  • Veicināt biedrības atpazīstamību;
  • Biedrības mērķu popularizēšana, apmācību, nometņu,  atpūtas,  skolēnu un bērnu sporta pasākumu organizēšana;
  • Līdzdalība,  sadarbība un interešu pārstāvniecība citās biedrībās, organizācijās un valsts institūcijās kuru darbības mērķi atbilst biedrības mērķiem;
  • Veicināt mūžizglītības, interešu izglību un neformālās izglītības daudzveidību Latvijā;
  • Rast iespēju piedalīties projektu konkursos, piesaistot finanšu līdzekļus biedrības mērķu sasniegšanai;
  • Iesaistīties vides veidošanā sabiedrības pilnīgākai garīgajai, fiziskajai, pilsoniskajai attīstībai un izaugsmei.

Statūtu pilnā versija lasāma šeit:

Biedrības "Mellene" statūti