Biedrība "Mellene"
Valdes priekšsēdētāja: Anita Hanzena
Valdes locekles: Margarita Sokolova, Laura Riekstiņa

Reģ. Nr. 40008305352
Jur. adrese: Dienvidu iela 9 - 20, Salaspils, Salaspils novads, Latvija

Kontaktinformācija par nometnēm: +37125636419 (Anita nometnes vadītāja. valdes priekšsēdētāja)
Par pārgājieniem vai bērnu ballītēm/ saliedējošiem pasākumiem: Laura tel +37129875368.

Dienas nometņu atrašanās vieta: Salaspils mellenes, Priežavotu aleja 58, Bajāri, Salaspils novads


Sazinies ar mums/ Biedru pieteikums

Anita Hanzena

Nometnes vadītāja.

Anita rūpējas par visu dalībnieku drošību un ikvienas programmas veiksmīgu norisi.  Viņa arī ir vienmēr smaidīga un velta katram bērnam vismīļākos vārdus un iedrošinājumus. Dienas mīļākā daļa jebkurā nometnē - rīta un vakara sarunu apļi.

Nometnes vadītājas apliecības nr.  065-00035.

Laura Riekstiņa

Nometnes vadītāja.

Laura ir nometnes vadītāja, kurai vismīļākās ir pārgājienu aktivitātes, kā arī rūpēties par katru nometnes dalībnieku. Ja ir vajadzīgs parunāties vai sāp sirsniņa- vienmēr var vērsties pie nometnes vadītāja vai cita personāla.

Nometnes vadītājas apliecības nr.  085-00022

Mūsu moto : kustības dabā ir labākais ko sniegt saviem bērniem

NOMETNE MELLENE BAUŠĻI

Mēs cienām viens otru!
Mēs esam kā ģimene!
Strādā darbā, atpūties atpūtā!
Runā 1, es uzmanīgi klausos!
Signāls! “Klusās lapsiņas”!
Tīrība un kārtība!
Ūdens drošība!
Uguns drošība!
Mums nav problēmu! Ir tikai situācijas, kuras jārisina.
Lai jautri ir ne tikai man, bet visiem!
Nometnes laikā telefoni mobilajā bankā!

PAR MUMS:


Nometne Mellene komanda kopš 2019. gada ir rīkojusi 15 bērnu nometnes, kurās piedalījušies vairāk kā 700 dalībnieki.

Nometnes Salaspilī, Ogrē, Rīgā un Jelgavā un diennakts nometnes.

Mūsu komandu vieno cieņa pret bērniem un vēlme attīstīties ar katru gadu.

Darbojamies ar bērniem no 6-16 gadu vecumam.

Biedrības Mellene mērķi ir:

  • Veicināt pilsoniskās sabiedrības un demokrātisko vērtību nostiprināšanu ģimenēs Latvijā;
  • Pašizaugsmes un apzinātas domāšanas veicināšana, dzīves kvalitātes uzlabošana, sabiedrības izglītošana;
  • Popularizēt un veicināt fiziskās, morālās un garīgās veselības uzlabošanu;
  • Popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, lai veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu  bērnu, jauniešu un ģimeņu vidū;
  • Veicināt biedrības atpazīstamību;
  • Biedrības mērķu popularizēšana, apmācību, nometņu,  atpūtas,  skolēnu un bērnu sporta pasākumu organizēšana;
  • Līdzdalība,  sadarbība un interešu pārstāvniecība citās biedrībās, organizācijās un valsts institūcijās kuru darbības mērķi atbilst biedrības mērķiem;
  • Veicināt mūžizglītības, interešu izglību un neformālās izglītības daudzveidību Latvijā;
  • Rast iespēju piedalīties projektu konkursos, piesaistot finanšu līdzekļus biedrības mērķu sasniegšanai;
  • Iesaistīties vides veidošanā sabiedrības pilnīgākai garīgajai, fiziskajai, pilsoniskajai attīstībai un izaugsmei.

Statūtu pilnā versija lasāma šeit:

Biedrības "Mellene" statūti