Biedrības kapacitātes celšanas projekts


Biedrība "Mellene" realizē projektu “Ja vari- tad dari! Ja dari- tad vari!” , Projekta Nr. 2023.LV/NVOF/MIC/030/09

Projekta virsmērķis  ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, sadarbību, jaunatnes darbinieku un bērnu nometņu organizatoru interešu pārstāvību un kapacitātes paaugstināšanu.  

Projekta tiešie mērķi ir:
- biedrības kapacitātes un ilgtspējīgas attīstības stiprināšana;
- komunikācijas stiprināšana;
- NVO un nometņu organizatoru sadarbību un partnerību tīklu palielināšana;
- NVO, kuros darbojas jaunatnes darbinieki un bērnu nometņu organizatori, interešu aizstāvība.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Projekta īstenošanas periods: 1.01.-30.05.2023.

Vairāk informācija par projektu, pieteikšanās pasākumiem uz e-pastu: 
[email protected] 

Nometņu vadītāju atbalsts

Projekta ietvaros tika organizētas 9 tikšanās nometņu organizatoriem par šādām tēmām:

Nometņu aosciācijas potenciālā dibināšana
Vadītāju akadēmija
Tīklošanās un pieredzes pārnese
Nakts trases organizēšana
IT risinājumi nometņu organizēšanai
Apdrošināšana un iekšējās kārtības noteikumi, kā arī riski organizējot bērnu nometnes.
Valsts un pašvaldību atbalsta programmas.
Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem.Nometņu aosciācijas potenciālā dibināšana
Vadītāju akadēmija
Tīklošanās un pieredzes pārnese
Nakts trases organizēšana
IT risinājumi nometņu organizēšanai
Apdrošināšana un iekšējās kārtības noteikumi, kā arī riski organizējot bērnu nometnes.
Valsts un pašvaldību atbalsta programmas.
Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem.

Ir izveidota nometņu organizatoru tīklošanās grupa, kurai ir iespējams pievienoties. Raksti mums uz epastu: [email protected] , ja vēlies pievienoties Vislatvijas nometņu organizatoru grupai.

Facebook tiešraides

Brīvi pieejamas video tiešraides par nometņu darbību, par bērniem un jauniešiem. Aicinām vecākus un citus pasākumu organizatorus noklausīties sarunas.

Ilze Amerika

Video no sarunas šeit

Kā bērni mācās draudzēties?
Kā digitalizācija ietekmē bērnu savstarpējās saskarmes prasmes?
Kā palīdzēt bērnam izvēlēties, kur pavadīt brīvo laiku?
Kas palīdz bērniem un jauniešiem kļūt pašpārliecinātākiem?
Kā izpratne par to, kas ir veselīgas savstarpējās attiecības var iedvesmot jauniešus uzdrīkstēties vairāk?

Ilze Amerika ir "Piedzīvojums mežā" nometņu organizētāja.

Zanda Meldere

Video no sarunas šeit

Kur meklēt informāciju?
Kam pievērst uzmanību izvēloties nometni?
Jautājumi, kurus uzdot nometnes vadītajam?
Kādēļ tik būtiska ir vecāku un nometnes savstarpējā sadarbība?


Zaiga Meldere ir Latvijas Bērnu atbalsta fonda nometņu organizētāja.   


Laura Prusakova

Video no sarunas šeit

Kā palīdzēt jauniešiem?
Kā risināt konfliktus?
Kā palīdzēt jaunietim veselīgi aizsargāt savas robežas?
Kādas ir jauniešu emocionālās un sociālās vajadzības?
Kā izpratne par to, kas ir veselīgas savstarpējās attiecības var iedvesmot jauniešus uzdrīkstēties vairāk?

Laura Prusakova ir jauniešu mentors un koučs.

Diāna Zepa

Video no sarunas šeit:

Kā saprast, vai mans bērns ir gatavs savai 1. nometnei?
Kā saprast, vai manam bērnam piemērotāka ir dienas vai diennakts nometne?
Kas jāņem vērā izvēloties nometni savam bērnam?

Diāna Zepa Rīgas 1. valodu skolas un NometnesBerniem.lv vadītāja.

Apmācības biedriem un brīvprātīgiem 

2023. gada marts

2023.gada maijs

Apmācības

Tikāmies ar esošajiem un potenciālajiem Biedrības biedriem veicinot viņu izpratni par biedrības darbību, atbalstot brīvprātīgā darba kustību, darbu ar bērniem un jauniešiem, projektu vadību un pasākumu organizēšanu, darbu komandā, pienākumu sadali.

Tēmas

brīvprātīgā darba kustība,
kas ir pilsoniska sabiedrība;
sociālā atbildība;
līdzdalības projekti un to realizēšana;
komandas darba organizēšana;
nometņu darba specifika;
pasākumu rīkošana bērniem un jauniešiem;

Nometņu organizatoru rokasgrāmata

Tika prezentēt Nometnes darbinieka Rokasgrāmata, kas būs būtisks atbalsts jaunajiem nometņu darbiniekiem, uzsākot darbu bērnu un jauniešu nometnēs.

Biedrības zīmola grāmata

Projekta laikā tika izveidota un jau iedzīvināta dzīvē Zīmola grāmata ar zīmola krāsu kodiem (2 varianti) un sagatavēm sociālajiem medijiem.