Biedrība "Mellene" realizē projektu "Jauniešu līderība", Projekta Nr. Nr.2022.LV/NVOF/MIC/036 

Projekta mērķis - Biedrība “Mellene”  2022. gadā veicinās  pilsonisko līdzdalību un sociālo atbildību kopienā, veicinot brīvprātīgā darba kustības popularizēšanu Salaspils un Ogres novados, apmācot  15 jauniešus  līderības prasmēs un organizējot 2 iniciatīvas projektus, kuros tiks iesaistītas dažādas sociālās grupas. Kopumā projekta laikā tiks iesaistīti 55 dalībnieki. Visu projekta laiku 15 jaunieši saņems regulāru mentoru atbalstu.

Plānotie pasākumi ir:

Projekta mērķauditorija:

  • netiešā mērķauditorija. Sadarbības NVO- 2 biedrības.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta īstenošansa periods: 1.02.-30.06.2022.

Lasīt vairāk

Biedrība "Mellene" realizē projektu "Jaunietim būt", Projekta Nr.  VP2022/1-15

Projekta mērķis:

Projekta “Būt jaunietim” mērķis ir veicināt Ogres novada pašvaldības jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā un sekmēt to aktīvo pilsonisko līdzdalību, nodrošinot drošu, neformālu vidi, mentoru, kouču un vienaudžu atbalstu, paplašinot jauniešu redzesloku, veicinot veselīgu pašvērtējumu, apgūstot stresa menedžmenta un emociju pārvaldīšanas tehnikas, veicinot vēlmi uzņemties iniciatīvu, dodot iespēju realizēt savas idejas, izprotot un sajūtot savu piederību sabiedrībā. Projekta ietvaros plānota ilgtermiņa sadarbība ar jauniešiem iekštelpu un āra aktivitātēs, katrā projekta aktivitātē iesaistot vismaz 50% jauniešus ar ierobežotām iespējām.

Mērķa grupa un galvenās aktivitātes:

Projekta mērķa grupa ir Ogres novada jaunieši vecumā no 13-25 gadiem.

Projekta ietvaros paredzētas 15 aktivitātes, kombinējot āra un iekštelpu aktivitātes, palīdzot jauniešiem rast izpratni par personīgo identitāti, palīdzot apzināties savas vērtības, pārliecības, iespējas un potenciālu, palīdzēt apgūt stresa un emociju pārvaldīšanas tehnikas, palīdzēt apzināties, formulēt savu vietu ģimenē, sabiedrībā, mācīties sniegt savstarpēju atbalstu, kā arī dodot iespēju jauniešiem iesaistīties brīvprātīgajā darbā, formulēt savas idejas un uzņemties atbildību un iniciatīvu, organizējot projekta noslēguma pasākumu.

Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja:

Paredzams, ka projekta laikā un pēc tā jaunieši kļūs saliedētāki, saprotošāki, empātiskāki. Jaunieši būs apguvuši jaunas tehnikas, kuras var izmantot, lai labāk justos emocionāli, garīgi un arī fiziski. Uzlabosies jauniešu mentālā un fiziskā veselība. Jaunieši būs izveidojuši jaunu paziņu loku, būs uzlabojuši savas praktiskās un darba dzīves iemaņas, piedaloties brīvprātīgajā darbā, būs iemācījušies veidot veselīgāku komunikāciju ar līdzcilvēkiem - ģimeni, klasesbiedriem, skolotājiem u.c.. Jaunieši jutīsies drošāki uzņemties atbildību, iesaistīties citos projektos, aktivitātēs, sabiedrībā notiekošajos procesos un jutīsies piederīgāki sabiedrībai.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Projekta īstenošansa periods: 1.06.-30.11.2022.


Uzzināt vairāk

6- 13 gadi

DIENAS NOMETNE Esi drošs (27.06.-1.07.)

Organizēts transports no Rīgas: Rīgas Centrāltirgus- Maskavas iela- Salaspils.

Nometnes tēmas - viss par un ap drošību:
☘️1.medicīniskā palīdzība;
☘️drošība uz ceļa;
☘️emocionālā drošība;
☘️drošība internetā
Nometnes bonuss - iespēja nokārtot Velosipēdista tiesības (no 9 gadu vecuma)

Visas nometnes laikā:
☘️jautrās stafetes;
☘️radošās nodarbības;
☘️sadarbības un komunikācijas spēles;
☘️ūdensprieki.

Norises vieta: Salaspils mellenes
Darba laiks: 9-17
Ceturtdien pagarinātais ugunskura vakars līdz plkst 21.

Nometnes maksa:

📌 150 EUR Rīgas valstpilsētas izglītības iestāžu izglītojamiem vai Rīgas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem bērniem un jauniešiem, pateicoties Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta līdzfinansējumam.