Vecāku atsauksmes par bērnu vasaras nometnēm

"Liels, liels paldies par ieguldīto un jaukajām emocijām"

"Bērnam bija interesanti un patika satikt policistu, uzzināt par elektrības drošību, kā arī nakšņošana no ceturtdienas uz piektdienu."

"Prieks, ka bērnam prieks un tas, ka nometnes tēma par tik aktuālo drošību"

"Bērns atgriezās mājās piekusis un nebeidza vien stāstīt par piedzīvoto. Bērnam patika zirgi. Patika daudz dažādās aktivitātes."

"ĻOTI PATIKA TAS, KA

devāt iespēju iemācīties gūt laimes sajūtu, darot it kā pavisam vienkāršas lietas. Draudzējoties, skraidot basām kājām, rokot zemi utt., kas ir tik ļoti svarīgi mūsdienu vidē, kur visur cenšas piesaistīt kādus izklaidētājus, tehnoloģijas utt. Patika, ka skolotājas ļoti profesionāli mācēja visus bērnus, viņiem pašiem nemanot, vadīt "pareizās sliedēs",  bija padomāts par veselīgu ēdināšanu. Brīnišķīgi, ka bērni iemācījās lietas, ko nav tik vienkārši, dzīvojot pilsētā, iemācīties - vākt zāļu tējas, piemēram. Lieliski, ka bija iespēja laistīties, mesties dīķī, nakts piedzīvojums. Paldies par daudzajiem viesiem - bitenieku, suņu dresētājiem utt., no kuriem bērni arvien uzzināja kaut ko jaunu. Vienreizēja bija iespēja jāt zirga mugurā. Bērns pēc nometnes bija tiešām laimīgs un piepildīts, paldies milzīgs skolotājām, ka viņi varēja justies labi viens ar otru: mans bērns teica - "mani tur neviens neienīst". Šis ir tik svarīgi bērnu pašapziņai, īpaši tiem, kuriem ikdienā skolā gadās izdzīvot psiholoģisku spriedzi - pieredzēt, ka ar citiem var justies lieliski. Un lieliskas skolotājas to prot iemācīt! Mums arī patika, ka nometne ir dienas, nevis diennakts, jo tad ir iespēja katru dienu pārrunāt, kā gājis, nesailgoties vienam pēc otra." (2020.gada vasaras nometnes dalībnieka vecāki)

"Paldies par jauko un piedzīvojumiem pilno nometni! Bērnam ļoti patika un noteikti gribētu piedalīties vēl kādu reizi!"

"Bērnam patika darbi - iespēja darboties ar instrumentiem, zāģēt, rakt zemi. Bērns bija laimīgs katru dienu atgriežoties no nometnes."

"Mums vecākiem prieks par pozitīvo un nepiespiesto atmosfēru un sagaidīt mājās laimīgu bērnu. Bērnam patika iemācīties aizsardzības elementus, peldēties, taisīt baskāju taku, kokteiļus un medu."

"Mūsu meita ir bijusi divās Mellene nometnēs un, atnākot no tām, skaidri un pārliecinoši apgalvoja, ka tās bijušas LABĀKĀS nometnes viņas mūžā! Man sirds gavilēja no prieka! Pieteicāmies arī šajā sezonā." (Juta Vovere, 2020.gada vasaras nometnes dalībnieces mamma)

"Profesiju nometnes programma bija pārdomāta un jēgpilna. Bērni piecu dienu laikā iepazina diezgan daudz dažādu profesiju pārstāvjus, tika aicināti aizdomāties gan par to, ka nepieciešamas un svarīgas ir visas profesijas, gan tika mudināti aizdomāties, par ko dzīvē paši vēlētos kļūt. Organizācija nometnē perfekta, arī pateicoties piesaistītajiem brīvprātīgajiem, kuriem acis dega par uzticēto lomu - pieskatīt, rūpēties par jaunākajiem, būt īstiem palīgiem pieaugušajiem. Bērni no nometnes noteikti mājās pārradās jau nedaudz pieaugušāki un nopietnāki, tajā pašā laikā gandarīti par jaunām draudzībām un priekpilno socializēšanos ar vienaudžiem. No organizatoru puses noteikti tika darīts vairāk, cik formāli būtu nepieciešams - bija jūtams pasākumā ieliktās sirdis. Paldies par to!"

Ēvalda un Paulīnas mamma